ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Soporte general

Soporte general para clientes y sistemas gestionados.
Tramite desde aquí sus peticiones e incidencias no críticas ante nuestro equipo de soporte.

  • Horario para peticiones de servicio: 09:00 a 17:00 de L-V.
  • Horario para incidencias: 24/7.
Tiempo de respuesta según SLA aplicable.

 Facturación Occentus Network

Gestión administrativa y facturación
Gestión administrativa o contratación de sus servicios y suscripciones.

  • Horario: 09:00 a 17:00 de L-V.