ارسال تیکت پشتیبانی

ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  Soporte general

Soporte general para clientes y sistemas gestionados.
Tramite desde aquí sus peticiones e incidencias no críticas ante nuestro equipo de soporte.

  • Horario para peticiones de servicio: 09:00 a 17:00 de L-V.
  • Horario para incidencias: 24/7.
Tiempo de respuesta según SLA aplicable.


  Facturación Occentus Network

Gestión administrativa y facturación
Gestión administrativa o contratación de sus servicios y suscripciones.

  • Horario: 09:00 a 17:00 de L-V.