İcazə verilən genişləndirilmiş fayllar: .jpg, .gif, .zip, .pdf, .html, .htm, .xls, .txt, .doc, .docx, .odt, .png, .rar, .ods, .csv, .tar.gz, .crt, .gz, sql, .docx

Ləğv et